Novice

Na šoli smo opazili že drugo samoevalvacijo z orodjem SELFIE. Rezultate bomo preučili in primerjali s prejšnjo izvedbo. Na podlagi ugotovitev bo razvojni tim DDK s pomočjo učiteljev pripravil posodobitev digitalne strategije šole.